Skip to main content

TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. w swojej działalności zajmuje czołową pozycję na Pomorzu Zachodnim w zakresie badań nieniszczących i diagnostyki technicznej konstrukcji metalowych.

Nasze Laboratorium Badań Nieniszczących posiada certyfikat akredytacji nr AB 080 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Laboratorium ponadto posiada:

• Świadectwo kwalifikowanego podwykonawcy Urzędu Dozoru Technicznego UDT,

• Uznanie Transportowego Dozoru Technicznego TDT,

oraz aktualne uznania następujących Towarzystw Klasyfikacyjnych:

• Polskiego Rejestru Statków PRS,

• Det Norske Veritas DNV,

• American Bureau of Shipping ABS,

• Bureau Veritas BV,

• Registro Italiano Navale RINA.

Laboratorium jest od 18.11.2004 członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, zarejestrowanym pod numerem 666.

Przedmiotem działań firmy TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. są specjalistyczne usługi z zakresu badań nieniszczących:

 • Badania wizualne VT, również endoskopią optyczną (wykrywanie wad powierzchniowych).
 • Badania magnetyczno-proszkowe MT (wykrywanie wad powierzchniowych, szczególnie pęknięć i por gazowych).
 • Badania penetracyjne PT (wykrywanie wad powierzchniowych, szczególnie pęknięć i por gazowych).
 • Badania ultradźwiękowe UT (badanie połączeń spawanych (również stali nierdzewnych typu duplex, stosowanych przy budowie np. „chemikaliowców” – statków do przewozu chemikaliów) oraz badanie wyrobów hutniczych i części maszyn. Do badań wykorzystujemy techniki: manualną (UT-PE), phased array (UT-PA), TOFD (UT-TOFD)).
 • Pomiary grubości na gorąco, w tym grubości kominów stalowych (bez konieczności odstawiania od pracy).
 • Pomiary grubości konstrukcji stalowych – również przez powłoki malarskie bez konieczności ich usuwania (umożliwia to posiadany przez nas ultradźwiękowy miernik grubości z dodatkowym zobrazowaniem typu A – grubość farby przy pomiarze jest ignorowana).
 • Badania radiograficzne RT (radiografia połączeń spawanych i odlewów przy użyciu lamp rentgenowskich lub izotopu).
 • Pomiar zawartości ferrytu delta metodą indukcji magnetycznej m.in. w spoinach austenitycznych.
 • Analiza składu chemicznego spektrometrią rentgenofluorescensyjną (XRF) – określanie składu chemicznego wyrobów metalowych (PMI).
 • Badania szczelności metodą Vacumbox (metoda pęcherzykowa) LT.
 • Pomiary twardości HT, również bezpośrednio na konstrukcji.

Pozostałe usługi

 • Digitalizacja radiogramów – archiwizacja radiogramów utrwalonych na filmach na płytach CD/DVD (radiogram w formie cyfrowej) przy użyciu systemu do digitalizacji DR3000.
 • Konsultacje w zakresie badań nieniszczących – opracowywanie, opiniowanie instrukcji
  i procedur badawczych.
 • Nadzór konstrukcyjny i jakościowy przy wykonywaniu konstrukcji stalowych.

W naszym biurze handlowym na spotkanie z kontrahentami oczekują profesjonalnie przygotowani pracownicy. Umowy realizujemy fachowo, rzetelnie i terminowo.

www.technic-control.pl