Skip to main content

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. to spółka, która zarządza największym portem morskich na środkowym wybrzeżu. Spółka jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie portu i jego rozwój. Port morski w Kołobrzegu jest portem wielofunkcyjnym, który obsługuje szeroki zakres towarów i jest istotnym elementem systemu transportowego Polski. ZPMK Sp. z o.o. posiada potencjał infrastrukturalny tworzący solidny fundament do prosperowania dla wielu gałęzi gospodarki w regionie.