Skip to main content

NAVDEC uzupełnia wyposażenie nawigacyjne statku. Jest to system czasu rzeczywistego obsługiwany przez nawigatora. System obserwuje swój statek i otoczenie oraz rejestruje informacje o aktualnej sytuacji nawigacyjnej. Na tej podstawie system identyfikuje i ocenia sytuację nawigacyjną (przetwarzanie) i opracowuje rozwiązania (decyzje) zapewniające bezpieczną nawigację. Aby system działał prawidłowo, musi współpracować ze standardowym wyposażeniem i systemami zainstalowanymi na pokładzie (często wykorzystywanymi również na statkach rekreacyjnych), takich jak: log, żyrokompas, ARPA (automatyczna pomoc radarowa), GNSS (Globalny satelitarny system nawigacyjny ), AIS (automatyczny system identyfikacji), ENC (Elektroniczne mapy nawigacyjne), źródła bieżących danych nawigacyjnych. Podobnie jak w przypadku systemu ECDIS (Elektroniczny system wyświetlania map i informacji) NAVDEC spełnia funkcje informacyjne – na jednym ekranie prezentowane są dane batymetryczne z elektronicznych map, obraz stanu powierzchni z radaru śledzącego, informacje o pozycji z odbiorników AIS i GNSS. Wreszcie określa i przedstawia nawigatorowi parametry ruchu obiektów nawigacyjnych w pobliżu.

Kontakt

Sup4Nav sp. z o.o.
ul. Storrady Świętosławy 1B / 46
71-602 Szczecin
Tel: 7 300 400 21
E-mail: info@navdec.com
Strona www: https://navdec.com/en/