Skip to main content

W imieniu Business Club Szczecin zapraszamy na kolejny SALON Morski, który odbędzie się 11 maja o godz. 18:00 w siedzibie BCS

Celem spotkania jest omówienie dostępnych aktualnie i planowanych do uruchomienia w najbliższej przyszłości instrumentów wsparcia inwestycji, B+R+I (działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna) oraz zielonej transformacji. W trakcie spotkania omówimy dotacje i inne formy finansowane ze środków EU oraz krajowych. Szczególny nacisk położymy na instrumenty dostępne dla firm związanych z szeroko pojętą gospodarką morską.

Więcej informacji na stronie: https://business-club.szczecin.pl/aktualnosci/137/salon-morski-z-udzialem-deloitte-arms-urzad-miasta-szczecin