Skip to main content

Renpro sp. z o.o. jest technologicznym przedsiębiorstwem obrotu energią elektryczną. Łączymy umiejętności projektowe w zakresie wielkoskalowych instalacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), usługi zarządzania energią wspierane przez magazyny energii elektrycznej oraz handel energią elektryczną. Odbieramy energię elektryczną od ponad 200 wytwórców i dostarczamy ją do ponad 5400 odbiorców.

Spółka powstała w roku 2004. Na początku swojej działalności zarządzaliśmy inwestycjami
w zakresie OZE, zarówno jako deweloper, jak i inwestor. W sumie zarządzaliśmy ponad dwudziestoma projektami, głównie farmami wiatrowymi, o mocy ponad 400 MW.

Koncesję na obrót energią elektryczną otrzymaliśmy w 2014 r. Siedziba Spółki znajduje się
w Szczecinie. Ponadto mamy biura we Wrocławiu i w Grudziądzu.

Kontakt:

Szczecin – Siedziba

ul. Małopolska 43

70-515 Szczecin

renpro@renpro.pl

Wrocław

ul. Ślężna 104 lok. 2B

53-111 Wrocław

sprzedaz@renpro.pl

Grudziądz

Al. Królowej Jadwigi 1

86-300 Grudziądz

bok@renpro.pl

tel. +48 91 812 15 32