Skip to main content

W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2023, w SEASIDE PARK HOTEL
w KOŁOBRZEGU, odbyło się X-te Seminarium Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego.

Głównymi tematami debaty były:

  • Debata „Offshore Wind & Shipbuilding – co dalej z Polską Energetyką Wiatrową i Flagowymi Projektami Stoczniowymi?” z posłami na Sejm RP Dariuszem Wieczorkiem i Arkadiuszem Marchewką.
  • Instrumenty wsparcia dla Przemysłu Stoczniowego i Morskiej Energetyki Wiatrowej w ofercie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.
  • Nowe zasady, programy i możliwości wsparcia inwestycji w sektorze stoczniowym oraz offshore. Sekrety udanej aplikacji o finansowanie z Unii Europejskiej.
  • Budowa jednostek CTV na potrzeby rozwijającego się rynku farm wiatrowych.
  • Innowacyjne rozwiązania w procesie przetłaczania mieszanin gazów oraz w badaniach NDT w zakresie budownictwa okrętowego i morskiej energetyki wiatrowej.
  • Zaawansowane badania nieniszczące.
  • Ubezpieczenia dla przemysłu stoczniowego.
  • Przełomowe decyzje NSA w dziedzinie oddelegowania oraz zatrudnianie cudzoziemców – nowe kierunki – możliwości i zagrożenia.

W konferencji, jak zwykle można było wyróżnić dwie zasadnicze części:
Debatę wraz z wykładami prelegentów.
Spotkania B2B uczestników z ekspertami i specjalistami celem wymiany wiedzy i doświadczeń, oraz zwiększenia wzajemnego zaufania.

Organizowana konferencja była kolejną okazją do integracji środowiska biznesowego, akceleracji MŚP oraz impulsu w kierunku rozwoju firm poprzez efektywne wykorzystanie procesów B+R oraz mechanizmów inżynierii finansowej.
Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za aktywny udział
w X-tym Seminarium Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego.

Ze względu na bardzo duże zadowolenie uczestników z przyjętej formy debaty oraz przekazane posłom liczne tezy gospodarcze z zakresu Przemysłu Stoczniowego i Morskiej Energetyki Wiatrowej następne seminarium planujemy w dniach 4-6 kwietnia 2024. Będzie to okazja, by posłowie wypowiedzieli się
o efektach swojej pracy w zakresie realizacji omawianych postulatów uczestników seminarium, mających na celu podniesienie konkurencyjności polskiego przemysłu stoczniowego na rynkach zagranicznych.
Jeżeli interesują Państwa jeszcze jakieś tematy, czy zagadnienia wymagające szybkich działań ze strony posłów, bądź przedstawicieli władzy samorządowej, prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail’owy klastra: biuro@klastermorski.org
Będą przekazane posłom bez zbędnej zwłoki.

Zarząd Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego – 4.12.2023