Skip to main content

PIB Linked by Offshore Wind Poland będzie Partnerem X Seminarium Klastra w Kolobrzegu. W ramach współpracy Pan Elro van den Burg – Project Initiator, PIB Linked by Offshore Wind Poland, opowie o
współpracy firm klastra holenderskiego „LinkedbyOffshoreWind” w ramach sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej.