Skip to main content

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się 12 czerwca br. wybrano nowe Władze Klastra kadencji 2024-2028:

Zarząd

Andrzej Montwiłł – Prezes Zarządu
Kamila Zimińska – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Świech – Wiceprezes Zarządu
Mariusz Batura – Członek Zarządu
Anna Białecka – Członek Zarządu
Radosław Sochanowski – Członek Zarządu
Piotr Trojanowski – Członek Zarządu
Jarosław Wojtaszek – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Piotr Ambroziak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jędrzej Ratajczak – Członek Komisji Rewizyjnej
Zbigniew Neumann – Członek Komisji Rewizyjnej