Skip to main content

W dniach 13-15 kwietnia 2023, w SEASIDE PARK HOTEL w KOŁOBRZEGU, odbyło się IX Seminarium Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego.

Głównymi tematami debaty były:
1.  Aktualny status i plany rozwojowe Morskiej Energetyki Wiatrowej w PKN Orlen, Polenergii i Ocean Winds.
2.  Perspektywy polskiej floty instalacyjnej i serwisowej na przykładzie PŻB Offshore oraz Baltic Diving Solutions i udział w tym uczelni województwa zachodniopomorskiego, Politechniki Morskiej i Politechniki Koszalińskiej.
3.  Nadzór nad polskim Offshore Wind i jego rozumienie z punktu widzenia PRS.
4.  Ubezpieczenia w działalności Offshore Wind & Shipbuilding.
5.  Dotacje i inne granty UE, w tym potencjał na ich wykorzystanie z udziałem m.in. BGK, oraz aktualizacja notyfikacji Komisji Europejskiej z 2018 roku dotacji inwestycyjnych dla firm stoczniowych.
6.  Ochrona własności intelektualnej w gospodarce morskiej i sektorze Offshore Wind, stosowanie stawki 0% VAT w branży morskiej.
7.  Zmiany w Kodeksie Pracy 2023.

W konferencji, jak zwykle można było wyróżnić dwie zasadnicze części:
Debatę wraz z wykładami prelegentów.
Spotkania B2B uczestników z ekspertami i specjalistami celem wymiany wiedzy i doświadczeń, oraz zwiększenia wzajemnego zaufania.

Organizowana konferencja była kolejną okazją do integracji środowiska biznesowego, akceleracji MŚP oraz impulsu w kierunku rozwoju firm poprzez efektywne wykorzystanie procesów B+R oraz mechanizmów inżynierii finansowej.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za aktywny udział w IX Seminarium Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego.

Zarząd Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego 17.04.2023