Skip to main content

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju – jedyną taką instytucją w Polsce. Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Nasza rola w budowaniu silnej i stabilnej gospodarki polega na rozwoju współpracy i aktywizowaniu sektora prywatnego i publicznego po to, aby zwiększać potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego.

Chcemy być liderem programów na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego opiera się na pięciu filarach:

Zrównoważony rozwój

Naszym celem jest tworzenie rozwiązań zrównoważonego finansowania oraz rozwijanie ekosystemu instytucji współpracujących przy tworzeniu rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki. Chcemy budować świadomość czym jest zrównoważony rozwój, kształtować odpowiedzialne postawy i zachowania wśród naszych pracowników, klientów i partnerów.

Naszą odpowiedzialnością jest takie wykorzystywanie dostępnych zasobów, które zapewni dalszy rozwój i lepsze warunki do życia dla przyszłych pokoleń.

Zaangażowanie społeczne

Od niemal 100 lat budujemy kapitał społeczny. Zależy nam na tym, by Polacy byli dobrze wyedukowanym, silnym i świadomym ekologicznie społeczeństwem. Kształtowanie i rozwijanie nowoczesnej polskiej państwowości będziemy realizować poprzez działania w czterech kluczowych obszarach: edukacji, kulturze, sporcie i ekologii.

Chcemy aktywizować różne grupy społeczne i lokalne społeczności. Temu celowi ma służyć między innymi działalność naszych fundacji, współpraca z organizacjami społecznym, pozarządowymi i ministerstwami oraz nasza codzienna działalność biznesowa i wolontariacka.

Współpraca i biznes międzynarodowy

Poprzez nasze działania chcemy zwiększać konkurencyjność polskiej gospodarki, a także podnosić poziom umiędzynarodowienia polskich firm. Chcemy być silnym partnerem współtworzącym rozwiązania wspierające ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw i rekomendującym strategiczne kierunki rozwoju.

Naszą rolą jest także rozwijanie współpracy z instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi oraz pozyskiwanie zewnętrznego finansowania dla strategicznych dla Polski inwestycji i gospodarczych przedsięwzięć.

Transformacja cyfrowa i procesowa

Tworzymy optymalne warunki dla dynamicznego rozwoju wyznaczonego przez naszą strategię biznesową.  Składają się na to system ciągłego doskonalenia procesów biznesowych, rozwój cyfryzacji oraz automatyzacja i robotyzacja. Dzięki temu będziemy mogli szybko adaptować się do nowych potrzeb rynkowych i gospodarczych oraz tworzyć produkty i usługi dostosowane do potrzeb naszych partnerów i klientów.

Efektywny model zarządzania

Chcemy w pełni wykorzystywać potencjał i kompetencje wszystkich pracowników banku. Kładziemy duży nacisk na pracę w modelu zespołowym i interdyscyplinarnym. Naszym celem jest efektywne działanie w zgodzie z zasadami kultury organizacyjnej oraz przyjętymi przez nas wartościami – otwartością, zespołowością i odpowiedzialnością.

Dane kontaktowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Region Zachodniopomorski

Ul. Tkacka 4

70-556 Szczecin

Telefon: 022 475 22 00

E-mail: szczecin@bgk.pl

Strona: Bank Gospodarstwa Krajowego (bgk.pl)